Έχεις eshop? Αγοράζεις από eshop? Πως επιλύεις διαφορές με καταναλωτές ή με εμπόρους?

Είσαι καταναλωτής? Έχεις προβλήματα από κάποια ηλεκτρονική αγορά και δεν ξέρεις πως να τα επιλύσεις?

Είσαι Έμπορος? Έχεις πρόβλημα με κάποιον καταναλωτή και θες να υποβάλεις κάποια καταγγελία?

Από την Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2016 τίθεται σε λειτουργία και στην Ελλάδα η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία δίνει την δυνατότητα και σε καταναλωτές και σε εμπόρους να επιλύουν ηλεκτρονικά τις διαφορές τους, είτε πρόκειται για συναλλαγές είτε εντός, είτε εκτός Ελλάδος.

Η ΗΕΔ (Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών) συνδέεται απευθείας με τους αρμόδιους φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, οι οποίοι αναλαμβάνουν την διεκπεραίωση των καταγγελιών. 

Ποιοι είναι όμως οι φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών στην Ελλάδα? 

Α) Η Ανεξάρτητη Αρχή “Συνήγορος του Καταναλωτή

Β) ο Μεσολαβητής Τραπεζικών – Επενδυτικών Υπηρεσιών

Αναλυτικά μπορείτε να δείτε τους φορείς εδώ

 

Γιατί όμως κάποιος να καταφύγει στην ΗΕΔ?

Οι διαδικασίες επίλυσης είναι απλούστεροι, ταχύτεροι και λιγότερο δαπανηροί από το να προσφύγει κάποιος στο δικαστήριο.

Σημαντική παρατήρηση: Για να ξεκινήσει η διαδικασία επίλυσης διαφορών θα πρέπει να έχουν συμφωνήσει και οι δύο πλευρές.

Η διαδικασία είναι εύκολη, ολοκληρώνεται ηλεκτρονικά και εξυπηρετεί όλες τις χώρες της ΕΕ. Ο φορέας οφείλει να αποφασίσει εντός 90 ημερών.

 

Έχει κάποιο κόστος?

Στην χώρα μας η διαδικασία αυτή οφείλει να είναι χωρίς κόστος για τον καταναλωτή από τον φορέα ΕΕΔ (δεν περιλαμβάνονται τυχόν κόστη που αναλαμβάνει οικειοθελώς ο καταναλωτής προς υποστήριξη της υπόθεσής του). Άρα, ο φορέας ΕΕΔ μπορεί να επιβάλλει χρέωση για την διαδικασία μόνον στον προμηθευτή. Ο καταναλωτής πάντως πριν προβεί σε αίτηση προς τον φορέα ΕΕΔ, οφείλει να έχει επικοινωνήσει προηγουμένως με τον προμηθευτή και να έχει επιδιώξει να επιλύσει την διαφορά απευθείας με αυτόν.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Όλα τα ηλεκτρονικά καταστήματα θα πρέπει άμεσα να δηλώσουν στους όρους χρήσης για τον φορέα ή τους φορείς ΕΕΔ από τους οποίους καλύπτονται.

Επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί όλα τα eshops να προσθέσουν μια παραπομπή στον Ευρωπαϊκό Φορέα ΗΕΔ ώστε να συμμορφωθούν προς την ανωτέρω Οδηγία.

 

Για αναλυτικότερη ενημέρωση για την πλατφόρμα ODR (Online Dispute Resolution) κάντε κλικ εδώ

Η ΗΕΔ εντάσσεται στο πλαίσιο της Οδηγίας 2013/11/ΕΚ, η οποία πρόσφατα εναρμονίστηκε στην ελληνική νομοθεσία (με την ΚΥΑ 70330/2015) και προβλέπει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Alternative Dispute Resolution στο σύνολο της ΕΕ.

Facebook Twitter Vimeo Share to Stumble Upon More...