Πλατφόρμα

WordPress

Services

Web DesignWeb Development

www.ilisfoods.gr

Η επιχείρηση Παρασκευόπουλος ΑΕ ΗΛΙΣ είναι εγκατεστημένη στη περιοχή Χάβαρι του Νομού Ηλείας και έχει εδραιωθεί στη κορυφή της παραγωγής,
τυποποίησης, συσκευασίας και εμπορίας λαχανικών σε άλμη και ελιών σε ένα ευρύ φάσμα συσκευασιών.
EnterID - Ilis Paraskevopoulos

Υπηρεσίες

EnterID - Ilis Paraskevopoulos